برای احرازهویت وارد حساب شوید!

وضعیت :

---

1- تایید شماره

جهت دریافت صورتحساب ، سررسید و سایر موارد و اطلاع رسانی ها از طریق پیامک و همچنین دسترسی کامل به بخش های مختلف پورتابل مشتری نیاز به تایید شماره تلفن همراه می باشد.

2- قوانین و مقررات

عضویت در این سایت و استفاده از خدمات وی پی بلد به منظور پذیرفتن قوانین و مقررات وی پی بلد می باشد

3- ارسال مدارک

تایید شماره تلفن همراه

جهت تایید شماره تلفن همراه ، عبارت

را به شماره 5000299557277 ارسال نمایید.